top of page

Suhtlev raamatupidaja – fantaasia või võimalikkus?


Suhtlev raamatupidaja


Kas tead sellist eeldust - raamatupidajad ei ole ju suhtlejad, nad numbriinimesed. Suhtlev raamatupidaja on lihtsalt unistus. Mida see mõte tähendab ajal, mil numbreid töötleb juba ammu arvuti ja üha enam tehisintellekt?


Tehisaru, mis teeb kiiresti ja tõhusalt, kohati mõtleb ka kaasa ja pakub vahel päris inimestest meeldivamat suhtluskogemust. Klassikaline raamatupidamistöö on juba muutunud asendatavaks. Kohati nii sisuliselt kui emotsionaalselt.


Siiski on kaks asjaolu, mida tehisintellekt ei asenda: inimene ise ja tema loovmõtlemine. Need kaks on hea eksperdi ja nõu andja omadused. Rollid, mida raamatupidajalt üha enam vajatakse ja oodatakse. Hea ekspert pakub inimkogemust ja temas peitub abi saamise lootus, sest ta teab midagi rohkem. Ta on mingites teadmistes, oskustes ja kogemustes minust ees. Ta saab pakkuda lahendusi ja aitab märgata probleeme, mida ma ei oska veel näha. See ongi loovmõtlemine.

 

Surve saada paremateks suhtlejateks

Inimene märkab ja seostab asju, mida olemasolevas materjalis ei ole. Ta suudab luua uusi seoseid, näha uusi võimalusi ja esitada uusi küsimusi. Talle saab meenuda, et mingi võimalus on veel. Tal tekib idee, et süsteemis on midagi liigset või täiesti puudu. Ta saab teha süsteeme paremaks ja anda tehisintellektile paremaid ülesandeid. Seda kõike tehisintellekt iseseisvalt ei oska. Vähemalt mitte veel. Ja põnevaks, toredaks, lõbusaks ja leidlikuks kaaslaseks ei saa ta kunagi. See jääb alati inimese enda ülesandeks.


Võimsate masinate ajal otsime me kõik üha rohkem inimesi, kellega saab kohtuda ja suhestuda kui inimestega. See võib kõlada veidralt, kuid see ei olegi nii tavaline. Liiga paljud inimesed on taandanud end toiminguid tegevateks masinateks, kes on uhked selle üle, et nad ei ole suhtlejad. See ongi pikalt hästi toiminud, sest asendust ei olnud, aga nüüd oleme jõudnud uude ajastusse. Tekkinud on uus surve ja vajadus - saada lõpuks ka suhtlevateks inimesteks, mida me tegelikult kõik nagunii oleme. Isegi kui sa ise oled otsustanud teisiti.


Nii inimene olemisest kui tema loovmõtlemisest saame me osa ja kasu ainult suhtlemise vahendusel. See on ainus viis kuidas me omavahel üldse suhestume. Mitte-suhtlemine ei ole tegelikult võimalik ja ühtegi suhelda mitte oskavat inimest ei ole olemas. Kõik inimesed, kes on uhked oma mitte-suhtlemise üle, kusagil ja kellegagi suhtlevad vaba(ma)lt. Olgu see siis kodus perega, sõpradega, tööl kohvinurgas või oma hobidega tegeledes. Kõigil inimestel on suhtlusoskus olemas. Nad lihtsalt ei saa seda mingil põhjusel igal pool vabalt kasutada. Järelikult ei ole probleem suhtlusoskuses endas, vaid milleski muus.

 


Suhtlusjulgust on võimalik arendada

Ma nimetan seda suhtlussuhtumiseks või suhtlusjulguseks. Sinu suhtlemise viisi määrab tegelikult sinu peas olev lugu. Mida sinu arvates mingi roll või olukord tähendab ja kuidas on õige selles toimida. See sinu enda loodud tähendus määrabki ära, milliseid oskuseid sa saad rakendada ja milliseid valikuid sa teed. See lugu on sinu enda loodud ja seega ka sinu enda muudetav. Uus lugu võimaldab uusi valikuid.


Näiteks kui su raamatupidajaks saamise lugu koosnes järgnevatest elementidest. Raamatupidamine on kindel töö ja seda on alati vaja. Seal on numbrid, reeglid ja selgus. Mina olen introvert ja mitte-inimeste inimene.


Nagu sa ilmselt juba näed, siis sellise kombinatsiooniga ei olegi kunagi võimalik olla raamatupidaja rollis hea suhtleja ega seda ka arendada. See amet ei näe seda ette ja sina ise ei näe seda endale ette.


Ja nii võivadki praegu toimuvad radikaalsed muutused tõmmata vaiba jalge alt, sest ükski senine tähendus ei pea enam paika, kuigi sa hoiad neist kõvasti kinni. Raamatupidaja töö on päriselt muutunud asendatavaks. Sinult vajatakse üha enam head suhtlemist, muidu jäetakse sind kõrvale. Ja sa tead juba ammu, et raamatupidamine on rohkem kunst kui selged reeglid.

 


Kehva suhtlemise mõju ja tagajärjed

Tänu oma ebakindlusele või hoopis professionaalsest huvist oman ma liiga palju kogemust kehva suhtlussuhtumisega raamatupidajatega. Raamatupidamine on olnud mulle pingeallikas, millele olen otsinud abi. Abivajadus on tähendanud kedagi, kes aitaks mul mu segadusi mõista ja lahendada, et ma saaksin teha lihtsamalt ja ebavajaliku hirmuta. Õnneks olen natuke aega sellist abi ka kogenud. Nüüd olen taas otsingutel.


Olen märganud, et mingil kujul suhtlemisega hädas olevad raamatupidajad jagunevad kolmeks grupiks: pedagoogid, hiirekesed, vanaaja-tegelased. Siin on oluline rõhutada, et ma ei arva, et nad on inimestena sellised, viletsad raamatupidajad või et nad on päriselt halvad suhtlejad. Need nimed kirjeldavad lihtsalt nende käitumise ja olemise viisi kliendiga suhtlemise olukordades. Nende käitumisviiside eesmärk on alati enda sisemise pinge lahendamine.


Pedagoog-tüüpi raamatupidajad on targad ja enesekindlad ehk see mida ma tegelikult vajan, aga.. Nad kipuvad pead vangutama, imestavad kui sa midagi elementaarset ei tea ja annavad teada, kuidas ei tehta. Peale nendega kohtumist on tunne, et oled eksamil läbi kukkunud ja et sa oled veel viletsam, kui sa alguses arvasid. Nende kohtumiste tagajärjel on suurem raamatupidamise hirm ja ka probleemid tõenäoliselt kasvavad. Raamatupidaja tarkus, oskus ja kogemus rakendus abisaamise asemel hirmu kasvatamisse. Sellist raamatupidajat on lihtne asendada. Temata on lihtsalt toredam.


Hiirekese-tüüpi raamatupidajad on usinad, korralikud, usaldusväärsed, tagasihoidlikud ja tegelikult meeldivad inimesed, aga... Nendega ei saa üldse suhelda, sest nemad arvavad, et nemad on eksamil kontrollitavad. Nende fookus on kartmisel, ebakindlusel ja enesekriitikal. Nendega ei saa sisuliselt suhelda. Nad vahel vastavad küsimustele, kui julgevad. Oma mõtteid ei väljenda nad kunagi. Ükskõik kui targad nad ka oleks. Nemad tahavad peitu minna ja iseseisvalt edasi nokitseda. Nendega suheldes on oht, et nende hirm suureneb ja mina saan nendega veel vähem suhelda. Tulemuseks on aga taas probleemid, sest üllataval moel teevad nad suhteliselt julgelt otsuseid. Minu raha suhtes. Mingil põhjusel on nad valmis oma eelduste pealt makse deklareerima, selle asemel, et küsida üle või anda nõu, kuidas teisiti teha. Aga see eeldaks ju suhtlemist, mida nemad ei tee. Nad mõtlevad oma urus ise. Alati mitte minu kasuks. Ka tema on asendatav, sest vaatamata tema tarkusele ja usinusele kaob usaldus.


Vanaaja-tüüpi raamatupidajad hoolitsevad selle eest, et asjad ei muutuks. Kliendid peavad kohanema nende töövõtetega. Nemad on uhked, et nad ei käi ajaga kaasas, ei tunne ega kasuta uusi võimalusi. Nad räägivad rõõmuga ja pikalt, kuidas vanasti oli. Tema on eriti lihtsalt asendatav. Piisab, et sa lihtsalt enam ei vii talle koju oma füüsilisi tšekke. Ta sulle järgi ei tule, sest asjad nii ei käi. Tema ootab sinu kingakarpi oma hoovis. Ja jääbki ootama. Küll ta leiab kellegi teise, kellega vanast ajast edasi rääkida.

 


Kuidas suhtlussuhtumist arendada ja miks see nii keeruline on?

Suhtlusoskuse arendamine on raske, sest meile tundub, et meie ise peame muutuma. Kuni sa arvad, et sina oled sinu suhtlemise ja suhtumise viis, ei ole muutumine võimalik. Meie tähtsaim vara on meie identiteet ehk enesekirjeldus ja sellest me hoiame kiivalt kinni.


Samuti ei ole suhtlemise arendamine võimalik, kui seda soovitab või käsib keegi teine teha. Sellisel kujul on see samuti sekkumine meie olemisse ja siis me hakkame võitlema ning jääme veel rohkem samaks.


Oma suhtlusviisi arendamise või vähemalt uurimise soov peab tulema sinu enda seest.

 

Järgnevalt toon välja neli võimalust, mille abil saad oma juba suhtlusvõimet vabastada ja senisest paremini rakendada.

 

1.      Raamatupidamise ja raamatupidaja töö uus tähendus

Kas see meeldib sulle või mitte, siis raamatupidamise valdkond on muutunud ja muutub veelgi. Raamatupidaja roll on saanud täiesti uue tähenduse ja kirjelduse. Soovitan võtta mõttepaus üksi või mõni sarnasel teel oleva kolleegiga, et mõtestada oma töö ja roll uuesti läbi. Mõtle läbi, mida vajavad kliendid täna, mida sinule meeldib teha ja millega aidata. See on võimalus viia oma töö uuele ja põnevamale tasemele.

 

2.      Sina ei ole sinu suhtlemine

Kogu su suhtlemine on tegelikult õpitud ja sa oled seda harjutanud. Kodus oled harjutanud ühte viisi, sõpradega teist ja tööl kolmandat. Kõik nad moodustavad su suhtlusoskuse arsenali, mida sa saaksid kasutada igal pool. See ongi suhtlusoskuse arendamine. Sa korrigeerid ja täiustad oma suhtlustööriistade kasutamist. Tööriistad ei ole sina ise. Osavam suhtlusoskuse ja -suhtumise kasutamine ei muuda sind. See võimaldaks hoopis sul kasutada oma inim- ja raamatupidamise oskuseid vabamalt, kasulikumalt ning paremini. Alustuseks hakka märkama ennast suhtlejana erinevates olukordades. Jälgi ennast, kui suhtled vabamalt. Mis sa siis teed teisiti ja mis seda võimaldab? Kuidas saaksid selle üle kanda ka teistesse olukordadesse.

 

3.      Harjuta klientide murede ja probleemide kuulmist ning märkamist

Selleks, et midagi lahendada, tuleb alustuseks kindel olla, et sa lahendad üldse õiget probleemi. Algne küsimus ja probleemi-püstitus on vaid alguspunktid, et leida tegelik probleem. Kliendi mure või vajaduse empaatiline ja osavõtlik mõistmine on õpitav ja harjutatav professionaalne oskus. See on ka kindlaim kaitse asendatavuse vastu. Me kõik tahame ja vajame küll professionaalset abi, aga veelgi enam tahame me saada head inimkogemust, kus tunneme, et oleme kuuldud, nähtud ja mõistetud, mitte hukkamõistetud.


Selle oskuse harjutamiseks hakka klientide küsimusi ja probleeme koguma, et näeksid neis mustreid. Kliendiga rääkides väldi eeldamist, et sa said aru. Küsi üle, täpsusta, püüa paremini mõista. Seda tehes harjutad juba ka julgemat ja vabamat eneseväljendust ja suhtlussuhtumist ning lähened oma tööle juba uutmoodi.

 

4.      Harjuta raamatupidamisest rääkimist

Paljude tarkade raamatupidajate või üldse spetsialistide peamine probleem on, et nad ei oska oma tööst rääkida. Nad peavad oma teadmisi iseenesestmõistetavaks ja tööd tavaliseks. Sellise suhtumisega ei ole võimalik sul oma teadmisi jagada, sest need ei tundu väärtuslikud. Õpi oma tööd sisuliselt kirjeldama. Võimalusel õpeta,kirjuta, esine või koolita teemadel, mis tunduvad olevat klientidele murekohaks, aga millele sul on selgitus või lahendus. Tean, et see soovitus on hirmutav. Aga kirjutamine võib olla lihtsalt e-kiri oma kliendile. Esinemine ja koolitus võivad olla 5 minutit koosolekul. Sa ei pea olema guru või kõige targem, sa lisad lihtsalt oma tilgakese ja aitad teha oma klientide elu lihtsamaks.

 

Hea raamatupidaja on jätkuvalt sama vajalik kui ta koguaeg on olnud. Tänapäeval on teda lihtsalt vaja rohkem inimese kui arvutusmasinana.

 

Hea uudis on see, et suhtlev raamatipidaja on juba kohal. Sul on juba olemas kõik vajalikud omadused ning oskused. Vahel on nad unarusse jäetud või kasutad neid kusagil mujal. Muutuseks on vaja neid teadvustada ja teadlikult kasutusse võtta. Seda saab teha üksi, aga vahel oma salajaste supervõimete nägema hakkamiseks on vaja kõrvalist abi. Otsi julgelt abi oma suhtlusvõime vabastamiseks, et nii sina ise kui su kliendid saaksid su professionaalsetest oskustest paremini kasu.Kui sina või su kollektiiv vajaks suhtlemise ja oma rolli mõtestamisel tuge, siis ma saan tulla appi. Pakun nii individuaalkonsultatsiooni, koolitust kui treeningprogramme. Kirjuta mulle ja räägimeتعليقات


bottom of page