top of page
Accountant Records

PRIVAATSUS JA VASTUTUS

Vastutus

 

1.1 Kasutades eppadler.com veebilehte kinnitate, et olete allpool kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult. Jätame endale õiguse vajadusel tingimusi muuta.

1.2 Veebileht eppadler.com sisu kannab endas informatiivset eesmärki. Veebileht ei võta vastutust informatsiooni aegumise ega lõpliku täpsuse eest. Veebileht ei vastuta informatsioonis esinevate puuduste eest.

 

1.3 Veebileht ei tegele psühholoogilise abi andmisega. Tarbija vastutab ise otsuste eest, mis ta lehel leitud informatsiooni baasil teeb.

 

Privaatsus

 

2.1 Veebilehe omanikule usaldatud isikuandmed on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega.

2.2 Veebilehe kaudu kogume järgmiseid üldiseid andmeid: 1) uudiskirjaga liitumisel isiku e-maili aadress ja nimi 2) üldine anonüümne statistika Veebilehe külastatavuse kohta.

2.3 Tarbija annab Veebipoes oma isikuandmeid sisestades Veebilehele õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks Toote kohaletoimetamiseks). Toote kohaletoomiseks vajalik info on e-maili aadress (digitaalne toode) ja telefoninumber

(füüsiline toode).

2.4 Kui Tarbija soovib tellimuse vormistada ettevõttele, siis säilitatakse raamatupidamise tarbeks ettevõttega seotud info (ettevõtte nimi, aadress, kontakt e-mail). Ettevõtte kontaktandmeid ei jagata kolmandate osapooltega.

2.5 Elektrooniliste andmete (e-mail) kasutamine toimub ainult siis. kui Tarbija on andnud selleks oma nõusoleku.

2.6 Veebilehele on lisatud Google Analytics.

Andmekaitse ja -säilitamine

3.1 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Isikuandmeid ei salvestata töötajate arvutitesse.

 

3.2 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 

3.3 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

3.4 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 

3.5 Veebipoe ostude ajalugu säilitatakse raamatupidamislikel eesmärkidel.

 

Autoriõigus

 

4.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Epp Adler Coaching OÜ.

 

4.2 Sisule on lubatud viidata ainult siis kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.

4.3 Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.

bottom of page