top of page

MIDA TEEN? 

Inimene ei ole saar. Ta on erakordselt sotsiaalne olend. Isegi erakud on sotsiaalsed. Nad lihtsalt teadlikult eralduvad sellest. Ja introverdid vajavad inimesi. Nad lihtsalt taastuvad ilma inimesteta. 

Kõik rühmad ja kogukonnad koosnevad üksikisikutest, kes kõik üritavad selles suhtlusruumis kuidagi ellu jääda ja heal juhul ka midagi edasi viia. 

Süngergia ja koostöö on üksikisikute ühistöö tulemus. Samuti hea tunne kodus, tööl või igal pool on ühistöö tulemus, mis sõltub igaühe panusest. Ja me kõik teame kui vähe on vaja hea tunde kadumiseks.

Kõik ühine väärtus tuleneb üksikisikust ja see sõltub sellest kui palju ta julgeb, väärtustab ja usaldab. 

Need on suured sõnad, mis võivad tähendada mittemidagi, aga kui süveneda, siis sõltub kõik ainult neist. 

Iga inimkoosluse võti peitub enda ruumi toomisest ja seeläbi koosloomisest.

Mulle meeldib elu ja tore koosolemine ning koosloomine. 

Kahjuks on see liiga sageli takistatud, sest fantastilised inimesed on kaitses, väsinud ja ebakindlad ning seetõttu on vait, agressiivsed või tüütud. Ja nii toredat, loovat ning sünergilist ruumi ei teki. 

minu teemad

Enesemeisterlikkus endas, suhetes ja julges eneseteostuses

mina

"endaks saamine on elutöö"

Enda tundmine, mõistmine ja aktsepteerimine 

 

Endaga hakkama saamine - enesejuhtimine

Enda armastamine ja usaldamine

Piisavuse ja väärtuslikkuse tunne kui headuse ja professionaalsuse alus

Sinu unikaalne tahe ja vajadused ehk motivatsioon 

meie

"Tõhus suhtlemine on 20% teadmisi ja 80% sinu suhtumist sellesse teadmisse."

Suhtlemine kui inimese loomulik oskus ja olek ning selle vabastamine 

Suhelda ja suhestuda julgemine nii tuttavate kui võõrastega

Mõjus, oskuslik ja osavõtlik suhtlemine

Mida teha teiste arvamusega?  

Avalik esinemine kui üks suhtlemise liik ja õnne alus 

teie

"Meie olulisim võime on mõjutada enda ja teiste käitumist. "

Juhtida julgemine

 

Juhtimine kui teadlik mõjutamine

Õpetamine kui õppimise võimaldamine

Hea juhitav kui hea juhtimise võimaldaja

Kuidas mõjutaja ja vastutajana ka ise ellu jääda?

ise

"Olla hea tähendab olla kooskõlas iseendaga."

Sinu tugevused, oskused ja kogemused ehk oma loo tundmine ja sellest lähtumine

Kuidas julgeda teha ise ja enda moodi?

Sulle sobiva ettevõtluse ehitamine

Persoonibränd - milleks ja kuidas?

 

Hobide ja muude "kasutute" tegevuste olulisus 

bottom of page