top of page
Colorful yarn

Tehtud tööd 

Kõikidel minu töödel on olnud alati sama ülesanne - suurendada iga osaleja Enesemeisterlikkust, parandada Gruppides olemise oskamist ja juhtimist ning võimaldada Suhtlemist.

 

Loov, Uudne, Lõbus, Konkreetne, Üllatav, Leidlik, Julgustav, Aitab endasse uskuda, Inspireeriv. 

Mida ma teinud olen? 

JUHTIMINE

Juhtimine on olnud minu põhiamet, kuigi selle sõnaga leppimine ja mõistmine on võtnud palju aega. Juhtimine on tegelikult kõige alus ja kõik teevad seda koguaeg. Mida kiiremini sellega lepid, seda parem on.Juhtimisega kaasneb alati nii võlu kui valu. Ühtpidi oled vaba, kuid samas ka üksi. Mõlemal on omad eelised ja  puudused.  

 

Olen juhtinud ettevõtet, mittetulundusühingut, 300+ projekti, finantse, personali, meeskondasid, rahvusvahelisi suhteid erinevas vormis, igasuguseid inimesi (minu projektide osalejad on olnud vanuses 7-85), iseennast jpm. 

 

Minu missioon on muuta juhtimise sõna kuvandit ja aidata sellega sõbraks saada. Soovin, et juhtimist nähtaks elegantse administreeriva juhtimise (managing) ja eestvedamise (leading) kombinatsioonina. Juhtimine seostub liiga paljudele (eriti naistele) käskimise, kurjuse, kehtestamise, jõulisuse ja agressiivsusega ehk siis karmi isa/bossi kuvandiga. Selle kuvandi hirmus jäävad väga palju loomulikud liidrid märkamata. 

 

Tehtud tööd: 

 • TÜ Euroopa Kolledžis õppeaine "Juhtimise ideaalid ja müüdid" lektor 

 • Meeskonna töö juhtimise koolitused Eestis ja teistes riikides 

 • töötuba "How to successfully lead a meeting?" EULAR aastakonverents 2015, Dublin, Iirimaa

 • koolitus "Hirmutav esinemine lihtsaks ja loomulikuks" Eestis ja teistes riikides

 • Eesti või/ja organisatsiooni esindamine rahvusvahelistes võrgustikes ja organisatsioonides - Eurodesk, Euro26, ERYICA, Platform Network, kahe- ja rohkemapoolsed koostööd

"Veel täna hommikul teadsin, et ma ei ole loov ega juhitüüp."

Jan

"Your words opened my eyes, empowered me and gave me a lot of self-confidence. They gave me a voice." Claudine

KORRALDAMINE 

Korraldamine on olnud minu karjääri üks olulisimaid märksõnu ja olen seda teinud liiga palju. Liiga palju, kuna ma ei armasta seda, kuid see tuleb mul hästi välja. Suurepärase korralduse olulisim ja kõige halvem omadus on see, et kõik läheb nii sujuvalt, et keegi ei märka seda rasket tööd ja detailidele mõtlemist. Selle tulemusena jääb ka tagasiside saamata ja see lõputu edukas korraldamine on loonud raskesti muudetava "projektijuhi" kuvandi. 

 

Mul on olnud au ja karistus korraldada sadu ja sadu erineva suuruse, teema, formaadi, rahvusvahelisuse ja muu eripäraga üritusi nii Eestis kui teistes riikides. Ise korraldamine on olnud väga oluline. See on andnud mulle võimaluse oma sisulisi ideid teostada. Seega korraldamise vältimine oleks tähendanud enamuse mu originaalloomingu ära jäämist. 

 

Nüüd väldin ise korraldamist. Pigem juhin, julgustan, konsulteerin, coachin ja koolitan teisi korraldajaid. 

 

Hea korraldamise võti:  See on väga lihtne. Rahulda inimeste baasvajadused ehk anna süüa ja loo turvatunne, võimalda inimestel suhelda ja pea inimest olulisemaks kui kenasti komplekteeritud mappi. Usalda ja armasta oma osalejaid - nad on väga kannatlikud, andestavad ja sõbralikud. Ole inimene, mitte närviline toolide tõstja. 

 

Mõned tehtud koolitused ja töötoad: 

 • Rahvusvaheliste noorteprojektide korraldamise koolitus "START-UP: GETTING STARTED WITH YOUTH EXCHANGES" Osalejad viiest riigist, toimus oktoobris 2012 Eestis. Korduskoolitus septembris 2013 Hollandis. 

 • Töötuba "How to succesfully lead a meeting?" EULAR Aastakonverentsil, aprillis 2015 

 • Töötuba "SKILL-UP: Succesful and Authentic Facilitation" erinevate ürituste raames toimunud töötuba

 • Palju erinevaid esinemisi, töötubasid, koolitusi ja konsultatsioone korraldamisest

"When she visits an event, then 

after all is so okay and so well organised,

like it should be at 

the first place." 

"Very good experience to see and feel your work "in person". Both methods and especially the attitude behind your work are very inspiring." Veronika

GRUPID JA MEESKONNAD - KÄIVITAMINE, JÕUSTAMINE, SUHETE ARENDAMINE, MÕTESTAMINE 
 • Meesonnas olemise ja juhtimise koolitused 

  • "Meesonnatöö", 2012 - ...

  • "Meeskonnatöö juhtimine", 2013 - ... 

 • Meeskondade käivitamine, osalemis- ja juhtimisvõime suurendamine 

  • "Arengussemiar", Tartu Ülikooli Euroopa Kolledzi magistrandide mentor 

  • noortevahetus nägemispuudega noortele "Yes, we can", 2010 Eestis

  • noortevahetus reumaatilise haigusega noortele "Let's act now", 2011 Eestis

  • "Puuetega noorte jõustamise suvelaager", 2009 Eestis 

  • töögrupp "Youth participation and youth inclusion" (120 osalejat 55 riigist), 2010 World Youth Meeting Itaalias. 

 • Toimivate meeskondade toetamine ja arendamine

  • Eestimaa Looduse Fondi talgujuhtide koolitamine - 2013-2015 

  • Eesti Sclerosis-Multiplex Ühingu arenguseminarid - 2013-2014

  • Eesti Reumaliidu meeskonna ürituste juhtimine - 2011 - 2013

  • Eesti Noorte Reumaühingu arenguseminaride ja motivatsiooniürituste juhtimine 2012 - 2013

  • Platform Netwok Aastakonverentsidel meeskonnatunde tugevdamise töötubade läbi viimine 2012 - 2014 

  • Nõmme Vanameeste Ühingu arenguseminar 2012

  • MTÜ HeadEst rahvusvaheliste partnerite seminar "Erasmus in Action", 2014 Eestis

"She sucks all

shyness and

things that hold a person back out of them, leaving them 

motivated, happy

and with great personalities."

"Her greatest strength is 

sensing group dynamics while also noticing the individuals." 

VALIK OSKUSTE KOOLITUSI JA TREENINGUID 
 • Metoodika ja interaktiivsete meetodite nutika ning oskusliku kasutamise koolitused 

  • "The Magic of Games - A Toolkit for youth workers", 2014 Eestis 

  • "Strateegiline mängude kasutamine töös noortega", 2010 Eestis 

  • "Interaktiivsed meetodid noorsootöös", 2012 Eestis

  • "Simulatsioonimängu olemus ja juhtimine", 2012-2013 Eestis

  • "Lihtsad ja atraktiivsed meetodid karjääriõppeks noortega", 2013, Eestis

  • "Introducing Youth-program: opening new possibilities for young people", 2006 Odessas,

 • Noortega töötavate inimeste professionaalse oskuslikkuse ja jõustamise rahvusvahelised koolitused Brioudes, Prantsusmaal

  • "Coach Youth Change", 2015

  • "Local Cooperation for Youth Activation", 2014 

  • "Youth Can Do it", 2013 

 • Info ja infotöö vajalikkuse ja oskuste koolitused 

  • Noorteinfo baaskoolitused noorsootöötajatele, 2003 - 2011 Eestis 

  • "Mis on noorteinfo ja miks sellele tähelepanu pööramine on oluline?", 2012 Eestis

  • "Youth information and participation", 2010 Küprosel

 • Ettevõtlikkuse ja osalemise edendamise koolitused

  • "Including physically disabled young people in regular youth work: Reality or fantasy?", 2012 Eestis 

  • "Creative Entrepreneurship", 2011 Küprosel

  • "C.A.R.E through volunteering - close, aware, responsible, engaged together", 2011 Rumeenias

  • "Intercultural Learning through EVS in Euromed", 2008 Kreekas

  • "EVS - Give a Hand to Society", 2006 Portugalis

"Ma ei ole mängulistes meetodites tugev,

sain enesekindlust. Meeldis eriti see, et julgustati katsetama ilma õpilaste erilise

ettevalmistuseta."

"Ma arvasin, et ma ei ole võimeline paanikasse minemata esinema ja see arvamus endast on mind päris palju piiranud."

COACHING JA MENTORLUS

Coaching ja mentorlus on alati olnud minu töökohvri üks enim kasutatud lähenemisi, seda siis rohkem või vähem teadvustatult. 

 

 • Individuaalcoaching - noortele, täiskasvanutele, juhtidele

 • Mentor üliõpilastele 

 • Gruppide ja indiviidide toetamine - olen saatnud, juhtinud, toetanud, julgustanud ja aidanud kogetut mõtestada sadadel gruppidel ja tuhandetel üksikisikutel. 

 • Olen saatnud pikajalisse Euroopa Vabatahtliku Teenistusse kümneid vabatahtlikke - sh Prantsuse Guajaanasse, Makedooniasse, Venemaale, Ukrainasse.  

ÕPPIMISE VÕIMALDAMINE, ÕPPE- JA TEAVITUSMATERJALIDE NING MEETODITE  LOOMINE 
 • Õppimist võimaldavad põnevad trükised 

  • Euroopa Liidu teemaline nutika noore kodaniku päevik "Euroopa Päevik", 2005-2012 kasutasid ja armastasid seda väga ajakohast materjali 150 000+ õpilast ja õpetajat kõikjal Eestis. 

  • trükis "Kuidas 10 päeva muutsid minu elu?", 2014. HeadEst 10 tähistamiseks ja noortevahetuste elumuutva mõju tutvustamiseks. 

  • Kolm peatükki trükises "Kaasava noorsootöö käsiraamat". Peatükid noorsootööst erineva usulise, kultuurilise ja seksuaalse orientatsiooniga noortega. 

 • Keeleõpe lihtsaks ja ägedaks

  • "Väliseesti noorte eesti keele ja kultuuri laagrid", 2013-2015 Eestis. Suvelaagrid, kus 14-aastased poisid armastavad õppida käändeid ja teha keeleeksamit. 

  • Inglise keele oskuse arendamine ja julgustamine kõikides juhitud rahvusvahelistes projektides 

 • Metoodika arendamine ja loomine 

  • "Mind Your Rights", 2010 Eesti. Pilootprojekt Euroopa Kodanikuõiguste Harta õpetamisest 15aastastele.

  • Leidlike ja lõbusate loovust ja õppimist arendavate meetodite loomine

  • "Platform võrtustiku projektide uue kasuliku tagasiside kogumise ja hindamise süsteemi arendamine", 2013 - 2015

 • Lihtsate ja lühikeste simulatsioonimängude loomine

  • "Euroopa Parlament", Euroopa Parlamendi Infobüröö tellimus. Teostus aastatel 2012-2014

  • "Rahvusvahelise projekti arendamine", al 2005

 • Teavitusveebilehtede kontseptsiooni loomine ja arendamine

  • Euroopa Noorteportaali Eesti osa, 2003-2004

  • Eesti Noorteinfoportaal NIP, 2006-2007

  • Põhjamaade õppimisvõimaluste veeb BJÖRK, 2008-2009

Ma arvan et see laager muutis

mind. Nüüd ma olen enesekindlam ja ei karda proovida rääkida inglise ja eesti keeles.

"I like the way we learn Estonian. It's really easy when we just go through a forest and learn
things around us."

VÕIMATULT IGAVA VÕI RASKE TEEMA "SÖÖDAVAKS" TEGEMINE 

Meie moodsal tarbimise, meelelahutuse ja arvamuste ajastul jäävad sageli olulised ja "igavad" teemad käsitlemata, kuna nendega ei võida populaarsust. Nii halvustavadki ebapopulaarsuse ja igavuse hirmus olulisi teemasid ka nende eeskõnelejad ise. 

 

Usun, et kõik teemad on õige käsitlemise ja lähenemisega huvitavad. Vahel ei oska inimesed neist huvituda, sest komme on neid teemasid nõmedateks pidada või pole nad neist midagi kuulnud. Noorteinfo valdkonna üks keskne küsimus on - kas enne peab olema küsimus või vastus? Ma armastan raskete teemade avamist, lihtsaks tegemist ja nende omavahelist kombineerimist. 

 

Mõned minu algatatud, disainitud ja teostatud tööd: 

ESINEMISED
 • Esinemine Valga noortekonverentsil "Osaluskohvik" 05.11.2015, teemal "Kuidas mitte saada nooreks töötuks?"

 • Osalemine 26. novembril 2014 Saku Gümnaasiumi kodanikupäeva foorumil "Quo vadis Eesti hariduspoliitika?"

 • Esinemine Keila Koolis teemal "Noorena välismaale - tööle, õppima, vabatahtlikuks, reisima või külla?"

 • Esinemine Raamatukogutöötajate Aastakohtumisel 2014 Rakveres teemal "Kuidas suhelda noortega?"

 • Esinemine Eesti Puuetega Inimeste Koja täiendusõppe programmis noorsootöötajatele teemal "HeadEsti kogemused töös puuetega noortega"

 • Viljandimaa Noorte Ettevõtluspäeva konverentsi Inspiratsioonikoolitaja

 • Esinemine Rakvere Kodanikuühenduste konverentsil 2013 teemal "Aktiivsed ja iseseisvad noored - milleks neil täiskasvanuid vaja?"

 • Esinemine Karjäärispetsialistide sügiskoolis "Noorte toetamine enne ja pärast väliskogemust. Karjäärispetsialisti võimalused ja roll". 21.november 2013 

 • Esinemine Töötukassa koordinaatorite kohtumisel 3. septembril 2013 teemal"Miks julgustada töötuid noori rahvusvahelisele vabatahtlikule tööle mõtlema?"

 • Kodanikupäeva esinemine Järvamaa Kutsehariduskeskuses 26. novembril 2012 "Noored ja tänapäev"

ESINEMISED MEEDIAS
IMGP1435 (Small)
prints
EULAR Let's Act Now
Ukraina TV uudistes
EULAR
Koosolekul
Härrade_ja_prouadega
Brioude
bottom of page