Green Goodness

õpetaja arenguseminar 

"kooliaasta mõtestatud lõpetamine" 

Kolmapäeval

21. aprillil 

kell 12.00 - 15.00 

Zoomis

PANE END KIRJA

Kooliaasta on lõppemas. Erakordne kooliaasta. Tundub uskumatuna, kuid ometi ta lõppeb ja tehtud ta saab. Nüüd oleks hea, kui lõpp oleks ka tähendusega ja mõtestatud, et kogu protsess saaks olla väärtustatud. Isegi kui see oli kurnav ja keeruline. Kuid ainult nii saab toimuda tegelikuks õppimiseks ja arenguks vajalik distantseerumine. Vaja on liikuda aktiivsest „söömisest“ seedimisse ja settimisse, et saaks omandada ja ka valmistuda uueks „söömiseks“.

 

Lõpp on alati emotsionaalselt laetud aeg. Me kas ootame või kardame seda. Emotsionaalne igal juhul. Ja see keerukus võib olla vägagi üllatav, kui seda ei teadvusta, juhi või selleks ei valmistu.

 

Lõpp küll juba paistab, kuid veel on teha võimatult palju. Samal ajal, kuna lõpp juba paistab, lubab keha hakata tundma. Nii võib avalduda tüdimus, väsimus, ükskõiksus, soov alla anda, kahtlus kõige mõttekuses, ärritumine vms.

 

Lõpp on ohtlik aeg, mis vajab meilt tegelikult kõige suuremat tarkust, et kogu tehtu ei muutuks mõttetuks, katkestamine ei raiskaks tehtut, tehtu ei omandaks trauma tähendust, väsimus ei põhjustaks alatut ja kiusavat käitumist ning eelkõige, et lõpp ei toodaks vastikustunnet või hirmu uue alguse ees.

Tarka, hoitud, toetatud ja mõtestavat lõpetamist vajavad kõik. Nii õppijad, õpetajad kui juhid. Kuidas seda teha kui kõik on võrdselt väsinud? Ühelt poolt on see isiklik enesemeisterlikkuse oskus, kus teadvustan lõpu raskust ja valmistun selleks teadlikult. Teiselt poolt on see professionaalsuse oskus ja teadvustamine, et mina olen protsessi juht ning hea lõpp on vajalik nii mulle endale kui minu mõjutatavatele.

 

Hea ja arendav protsessi lõpetamine või vahelõpp muudab kogetud „õuduse“, „põrgu“ ja raskuse mõtestatud kogemuseks, üleelatud väljakutseks, oskuse teadvustamiseks, oma vaimse vastupidavuse ja võimekuse tõestuseks ja iga tillukese tehtud elemendi väärtuslikuks saavutuseks.

 

Ehk siis hea lõpetamine muudab päriselt võimalikuks isikliku, professionaalse ja akadeemilise arengu.

 

Praktiline koolitus „Kooliaasta mõtestatud lõpetamine“ on korraga koolitus ja praktiline töötuba, kus osaleja saab oma kogemust mõtestada ja seeläbi mõelda, kuidas ise oma juhitud õpi- või tööprotsessi lõpetada.

 

Koolituse kaudu soovin jagada oma „jõulupuu“ meetodit, mille eesmärk on väärtustada ja tähistada iga osaleja elu ja kogemust. Mina toon puu, oksad ja korraldan peo, aga „kaunistus“ ehk sisu tekib meie kõigi lugudest. Omalt poolt pakun turvalise, usaldust võimaldava ja hoidva koosolemise.

 

Osaleja ei pea selleks kuidagi valmistuma. Lihtsalt tulema kohale ja olema kohal, valmisolekuga kuulata ning jagada.

HIND: 49 € 

 

TASUMINE ARVE ALUSEL

E-ARVE VÄLJASTAMISE VÕIMALUS 

PANE END KIRJA

Vaata/kuula minu mõtteid õppimisest