Meeskondadele ja gruppidele

Mida Sina pildil näed - metsa, puid või langevat lund? 

Mets koosneb puudest. Üheskoos saavad nad hakkama kõikide väliste mõjutajatega - tuule, tormi, põua ja kauni raske lumega. Metsa olemus ja tugevus sõltub igast puust, puude tugevus oma juurtest. Kui üks puu on nõrk, jääb ta haigeks ja võib nakatada terve metsa. Kui ainult üks puu on tugev, siis sellest ei piisa metsa vastupidavuse tagamiseks. Iga puu saab tuge teistelt, kuid iseseisvaks tugevuseks vajab ta valgust ja ruumi.

"Puud elatuvad oma juurtest. Vaheta juured ja sa vahetad puu. Vaheta puu ja sa muudad metsa."

Kõik inimkooslused on ka nagu metsad. Vahel on vaja näha ja toetada tervikut ning vahel selle osi. Meeskonna ja kogukonna "meie" koosneb tugevatest koostoimivatest "minadest". Rõhutades liigselt üht kaotad teise.

 

Iga liige on samaaegselt ise, osaleja ja juht, kes tahab olla Ise ja tähtis ning samas kuuluda. Iga grupp on elav  ja pidevalt muutuv organism, mis koosneb nähtavatest ja nähtamatustest elementidest, mis on pidevas väliskeskkonna meelevallas. See ennustamatu liikumine inimkooslused nii võimatult keeruliseks muudabki.  

 

Kuidas saavutada gruppi, kus üksikisikutel oleks ruumi osaleda, kuuluda ja panustada iseendana, lubaksid seda olla ka teistel ja samas moodustaksid tõhusa koosluse? See on üks raske, kuid imekaunis protsess, mis vajab avatud ja sallivat ruumi, iseenda ja teiste austamist - olla julgemist, osaleda oskamist ja oma isikliku võimu, mõju ning vastutuse nägemist ja juhtimist.

Mida pakun Meeskondadele ja gruppidele? 
  • Osad grupid vajavad käivitamist. Kui inimesed ei tunne üksteist, siis ei saa tekkida ka efektiivseid suhteid ega sünergiat ja suur osa loovenergiast jääb kasutamata.

 

  • Osad grupid vajavad tuge või mõttepausi. Vahel kaob säde, sest asju tehakse, kuna nii tehakse, küsimata miks? Või suures kiiruses ei ole aega olnud vaadata kust tullakse ja kuhu minnakse.

 

  • Osad grupid vajavad uusi mõtteid, teadmisi ja oskuseid. Mõte, et Sinus on kõik vajalik olemas, on küll väga ilus, kuid tegelikult võib see olla ka väga piirav ja takistav. Kui lõpeb õppimine, siis lõpeb ka areng. 

 

Kõik minu Meeskondade ja gruppide koolitused, seminarid ja töötoad keskenduvad igale meeskonna liikmele, kuid seda grupis olles. Meil kõigil on omad hirmud, uskumused, eelarvamused ja kogemused, mis kõik loovad meie olemise, osalemise ja juhtimise mustri. Neid teadvustades on võimalik neid teadlikult kasutada või arendada, et kõik julgeksid ja saaksid hakata tõeliselt olema.

 

Eelistan kuni 25liikmelisi gruppe ja ühe päevaseid koolitusi, kuid olen paindlik. Kirjuta julgelt ja küll leiame sobiva lahenduse! 

 

Tutvu ka juba tehtud töödega. 

Meeskondade ja gruppide käivitamine

Iga uus projekt vajab uut tiimi. Isegi kui inimesed tunnevad omavahel, on see uus meeskond, mis vajab alustamist. 

 

Paljude logisevate gruppide põhiprobleem on, et neid ei ole kunagi teadlikult alustatud ja hoitud ning väga sageli tuginevad nad eeldusele, et asjad juhtuvad iseenesest ja kõik ju teavad.

 

Grupp tugineb inimsuhetele, mitte püstitatud ülesandele. Ülesanne jääb, kuid inimsuhted mõranevad. Kui suhted on haprad, siis ei saa tõeliselt tähistada ega konflikte lahendada. Kui inimesed ei tunne üksteist, siis ei ole võimalik üksteise tugevuste kasutamine, tõeline naermine ega ka teadlike ja oskuslike suhete arenemine. Lõpptulemus on kehv enesetunne, personalivoolavus ja suvalised tulemused.

 

Sisu: tutvumine iseenda ja teistega; osalemise ja juhtimisega kaasnev võim ning vastutus; meeskonna rõõmud ja ohud; suhtlemine, sallivus ja loovus kui tõhusa meeskonna tugisambad; mina, meeskond ja eesmärk/ülesanne.

 

Kestvus: pool päeva (4h) või terve päev 

Grupi suurus: 10 - 25 inimest

Meeskondade ja gruppide vahekokkuvõte

Edasi liikumine on lihtsam kui sa tead kuhu sa lähed. Kui sa just teadlikult ei uita. Ka siis on hea vahepeal teadlikult peatuda, et hinge tõmmata ja ringi vaadata. Midagi kaua tehes võib ära unustada miks midagi tehakse. Seda kogevad kõige paremini uued töötajad, kes veel ei ole pimestatud kuulumisest ja teadmisest "Siin käivad asjad nii." Aga miks? Kiiruses ja igapäevatöös on kerge unustada miks midagi tehakse. 

 

Vahepeal on hea teadvustada mida ja kuidas me teeme ning tuletada meelde, miks me seda kõike teeme, mis on meie saavutused, mida võiks veel teha ja mille oleme unustanud. Selle teadmine suurendab oluliselt motiveeritust, kokku hoidmist ja individuaalset panustamist ühise eesmärgi nimel.

 

Sisu: Seminari sisu on kaardistada individuaalset ja organisatsiooni arusaama tehtust, kogetust, suhetest ja väljakutsetest. Vaadata üle individuaalsed ja organisatsiooni tugevused ning takistused ja nende kasutamine. Mõtestada kõige kaardistatu tähendust ja seada sihte.

 

Kestvus: vastavalt kokkuleppele. Enamasti pool päeva, terve päev või regulaarsed arenguseminarid. 

Grupi suurus: 10-25 inimest

Meeskonnatöö juhtimise koolitus 

Hea meeskond sõltub igast meeskonna liikmest. Kui osad on nõrgad, siis on ka tervik nõrk. Gruppide suurim oht on sattuda grupimõtlemise nõiaringi, kus peab olema ja mõtlema õigesti. Grupp avaldab üksikisikule väga suurt survet. Heal juhul sünnib sellest survest sünergia, kuid vahel muudab see inimesed passiivseteks ja eemalehoidvateks. Mis seda põhjustab? Kas oled kindel, et vaiksetel inimestel pole tõesti midagi öelda või et rääkijatel on midagi öelda?
 
Iga grupi liige on samaaegselt ise, võrdne osaleja ja peaaegu koguaeg millegi juht. Kui need rollid on vastuolus või põhjustavad ebakindlust, siis kulub suur osa energiast enda elushoidmisele ja üksikisikute tõeline väärtus ning loovenergia jäävad gruppi toomata. 
 
Sisu: enda ja teiste tundmine; julge ja oskuslik suhtlemine; probleemide lahendamine; sallivus ja üksteisega arvestamine ning koostöö.
 

Kestvus: üks päev 

Grupi suurus: 10-25