top of page
Sunset Kayak

koolitused ja seminarid
organisatsioonidele

Kellele ja mida pakun? 

Töötan maailmast ja inimestest hoolivate organisatsioonide, kollektiivide ning juhtidega. 

Mulle meeldib olla toeks kollektiividele, südamega juhtidele ja profidele inimestele, kes teevad häid asju. Olgu nad siis kõik alles algajad, õppijad ja püüdlejad või juba vanad kalad, kellel peaks olema kõik selge. Kõik me vajame vahepeal võimestamist, motivatsiooni äratamist, oma tegevuse mõtte meeldetuletamist või selle edasi arendamist. Ja vahel on meil vaja lihtsalt tuge, olla kuuldud, märgatud ja usutud. 

Iga organisatsioon koosneb inimestest.  Keerukatest ja mitmekesistest inimestest. Organisatsioonil on mingi eesmärk ja ta vajab selleks inimese oskuseid, teadmisi, energiat ja aega. Inimene vajab kasulik olemist, eneseteostust, kuulumist, suhtlemist, arengut, sissetulekut, hoolimist, põnevust ja loomist.

 

Iga töökoht on osa suuremast süsteemist - nähtavast ja nähtamatust organisatsioonikultuurist, kollektiivist, pisematest inimrühmadest ja eesmärgipärastest meeskondadest. Ja siis on väline maailm ja välised mõjutajad ehk laiem kontekst, kus see organisatsioon ja töökoht toimib. 

Seda kõike on palju. Lihtne on kaotada silmist suurem pilt, unustada isiklikud eesmärgid, oma töö tegelik eesmärk ja uppuda pidevatesse tähtaegadesse või muutustesse. Selline olukord võib kergesti kaaperdada ka tugevaima inimese. Kui lisada sellele kõigele enese- ja motivatsiooni juhtimise oskamatus, mõtestamise puudumine ning reaktiivne suhtlemine, siis ongi jama. Rõõm kaob. Kõik muutub keeruliseks ja kurnavaks.  

Abi on enamasti pausist. Isiklikust pausist. Või terve kollektiivi pausist. 

Niisama koosolemise pausist või juhendatud ja hoitud mõttepausist, kus tuletada endale meelde, mida me üldse teeme, miks seda teeme, kuidas teeme. Kaardistada oma rõõmu- ja stressiallikad ning uurida nendega tegelemise võimalusi. Ja kõige tähtsamana märgata iseenda arengut selles mängus, et püsida teadlikult, armastavalt ja enesemeisterlikult sadulas. Mitte mugavusest ja harjumusest, vaid tahtest. Ja seeläbi saada veelgi paremaks eksperdiks ja professionaaliks. 

Selliseid toredaid ja sisukaid mõttepause ma pakungi. 

Kuidas töötan? 

Minu soov on olla juhile ja kollektiivile toeks. Seetõttu lähtun alati teie olukorrast, eesmärkidest, vajadustest, väljakutsetest ja rõõmudest. Ma ei veena või õpeta. Ma loon ja pakun avatud ja turvalist ruumi, kus saab kohtuda enda ja teistega, vaadata asju uutest külgedest, tuletada meelde ning veeta inspireerivalt aega, et suuta oma elu enesemeisterlikumalt kanda ja juhtida. Koolitusel jagan küll oma nippe, kuid eelkõige tahan, et igaüks õpiks märkama ja avastama oma salanippe. Kõik eesmärgil, et organisatsioon ja kollektiiv oleksid jätkuvalt innustav keskkond, kuhu panustada ja kus end teostada. 

Olen harjunud töötama väga erineva suurusega rühmadega. Väga suured ja väga väikesed. Mõtestamiseks on parajad rühmad 10-25 osalejat. Samuti saab kestvuse ja toimumiskoha kokku leppida.  

Mõtestatud käivitamine

Me kõik tahame end teistega hästi tunda. Üksteise tundmine on oluline kollektiivi liim, tänu millele me saame olla julged, loovad, panustavad, hoolivad ja märkavad.

Kuigi liiga isiklikud suhted võivad ohustada eesmärki, lõhkuda kollektiivi ja luua ruumi vaikust, siis sagedasem probleem on liiga vähene üksteise tundmine. 

Iga uus projekt vajab uut tiimi. Isegi kui inimesed tunnevad omavahel, on see uus meeskond, mis vajab alustamist. Ja vaja on ka tutvuda uuesti. Selles rollis, koosluses ja ülesandes. 

Paljude logisevate gruppide põhiprobleem on, et neid ei ole kunagi teadlikult alustatud ja hoitud ning väga sageli tuginevad nad eeldusele, et asjad juhtuvad iseenesest. Eriti arvatakse, et inimesed tutvuvad ise. Kahjuks meie kultuuriruumis see alati nii pole. Ja isegi kultuurides, kus nii on, siis teadlik käivitamine on ikkagi kõige alus. 

Iga rühm tugineb inimsuhetele, mitte püstitatud ülesandele. Ülesanne jääb, kuid inimsuhted mõranevad ja nii nihkub fookus ülesandelt suhete haldamisele. Kui suhted on haprad, siis ei avaldu tugevused, muresid nähakse liiga hilja, tähistamine ja rõõm jääb ära, leidlikke lahendusi ei leita ja konflikte ei lahendata. Ja nii otsivad inimesed väljapääsu, sest me kõik tahame, et meil oleks emotsionaalselt hea. 

Vahekokkuvõte ja arenguseminar

Elu, tähtaegade, ülesannete ja muutuste virravarris võib kergelt kaduda asja mõte, algne eesmärk või muutunud olukord või vajadused. Asju tehakse, kuna nii tehakse, küsimata mida me teeme, miks me seda teeme ja kuidas oleks seda kõige mõistlikum teha. Kas teeme jätkuvalt õiget asja? Kas oleme midagi tähtsat kiiruses unustanud? Kas midagi on unarusse jäänud?  

Seda kogevad kõige paremini uued töötajad, kes veel ei ole pimestatud kuulumisest ja teadmisest "Siin käivad asjad nii". Aga mis see nii on ja miks see on? 

Vahepeal on hea teha paus, kus kaardistada oma teekonda. Kuhu oleme jõudnud? Mida oleme õppinud? Mida oleme saavutanud? Mida on vaja tähistada? Hinnata senise eemärgi asjakohasust? Mõtestada oma edasine suund ja tegevus uuesti läbi. Minu jaoks on see väga oluline väärtustamise protsess. Isegi kui on keerulised ajad, siis see on alati väärtuslik. Aga keerukuses koos olles on seda väärtust vahel üksi raske näha. 

Väline pilk ja teadlikud küsimused aitavad anda tehtule mõtte. See suurendab motiveeritust, aitab teha teadlikke valikuid, parandab kokku hoidmist ja individuaalset panustamist ühise eesmärgi nimel.

Enesemeisterlikkus ja professionaalsus muutuvas ajas juhile, juhitavale, ettevõtjale 

Iga inimene üksi on lõputult võimas ja võimekas, kuid heas grupis on nad mitu korda võimsamad. Iga kollektiivi "meie" koosneb tugevatest koostoimivatest "minadest". Rõhutades liigselt üht kaotad teise.

 

Tugev kollektiiv on kui orkester, mis koosneb suurepärastest üksikisikutest. Igal inimesel on oma instrument, mida ta valdab. Erinevate instrumentide kooskõla ongi see, mis loob kauni heli.

 

See kooskõla vajab iga üksikliikme julgust ja oskust endast parimat anda, oskust grupis mängida, oskust teistega arvestada, avatud ja valehäbita keskkonda ning oskuslikku juhtimist. Lisaks salapärast enda, teiste ja terve grupi motivatsiooni haldamise kunsti. Mida need oskused tähendavad, kuidas neid arendada ja kuidas neid juhtida?

Iga organisatsioon on elav ja pidevalt muutuv organism, mida mõjutavad väga paljud sisemised ja välised jõud. Need muutused mõjutavad omakorda iga grupi liiget ja nemad omakorda tervet kooslust. Nagu me inimestena, nii vajab ka iga grupp regulaarselt peatumist ja tervisekontrolli.

Cooking Ingredients
Natural Silk

Varasemad koostööd 

Eesti Töötukassa 

Ida-Tallinna Keskhaigla 

Tallinna Lennujaam

Tartu Ülikool

 

G4S

 

Tartu Kutsehariduskeskus

 

Võru Gümnaasium 

Skeleton Technologies

Handmade Pottery

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

SA Põlvamaa Arenduskeskus

 

Eesti Reumaühing 

 

Eesti Sclerosis-Multiplex Ühing 

 

Raid & Ko 

NEPcon 

Eestimaa Looduse Fond 

Kuressaare Linnavalitsuse Sotsiaalosakond

TESTIMONIALS

„Koolitus mõjus valgustavalt, oli võimalus enda sisse minna. Sain Sinult väga hea väljendi –
tehnilised teadmised. Sageli pakutaksegi tööandja poolt koolitusi, kus töötajad saavad tehnilisi
teadmisi paremini töötamiseks. Aga kuidas ise keerulistes oludes ja klientidega suheldes nö
terveks jääda, seda ei õpetata. Sellist abi peavad töötajad ise omale otsima või põlevad läbi.
Kiires elutempos ja aina suurenevate nõuetega tööandja poolt, on oluline aeg-ajalt ennast
avastada ja üles leida.”

“Mulle meeldis, et see koolitus lubas vaadata enda ja teiste sisse. Avastada kui imelised me kõik oleme. Kõik sujus nii lihtsalt. Aeg läks väga kiiresti.”

"Ma ei mäleta varem sellist koolitust, mis oleks nii otsast lõpuni meie vajadustest lähtuv." 

"Tavaliselt on meie inimesed ikka palju rohkem telefonides. Täna tundus, et kõik osalesid koguaeg aktiivselt."

"Epp kandideeris 2012 aastal Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlikuks talgujuhiks ning kuna meil oli juba varasemast ajas väga häid koostöö kogemusi, siis võtsime ta rõõmustades sellesse rolli. Juba järgmisel aastal pakkus ta oma vabatahtliku abi ka talgujuhtide koolitamisel ning selle pakkumise vastuvõtmine on osutunud üheks parimaks otsuseks, mis talgute korraldamise osas teinud oleme. Epul on imetabane võime saada samale lainele väga erinevate inimestega ning panna nad oma tegevust mõtestama, pühenduma ja olukordi õigesti hindama. Selline koolituse koostöö on jätkunud läbi aastate ning lisaks on Epp käinud abis ka teistsugust laadi üritustel ja ettevõtmistel. Kõik need korrad on viinud veendumusele, et kui tahad, et miski hästi ja mõttekalt välja kukuks, on Epu kaasamine absoluutne kindla peale minek. Ja kui ta ei taha millesaegi kaasatud saada, ütleb ta seda selgelt välja. Kõige selle näiliselt keerukama kõrval juhib Epp jätkuvalt ka suurepäraseid talguid ning talgulised, kes temaga koos näiteks soid taastamas või kahepaiksete elupaiku parandamas käivad, kiidavad tema juhtimisel tegutsemise kogemust väga."

SIIM KURESOO 

Eestimaa Looduse Fond  

bottom of page