Enesemeisterlikkus 

Mis on Enesemeisterlikkus? 

Elu on nagu džungel, kus on palju segadust, raskusi, ootamatusi ja ohte, aga ka elamusi, ilu, mitmekesisust ja hakkama saamise võimalus. Enesemeisterlikkus tähendabki oskust olla oma elu peategelane, oskust osaleda grupis efektiivselt ja tunnetada end meisterliku juhina lõpututes elu väljakutsetes. 

Iga inimene on unikaalne ja tal on oma väärtus. Endaks saamine on üks pikk ja vaevaline teekond. See on üks väga nauditav protsess, kui loobuda meeleheitlikust soovist olla „Valmis“ või häbitundest, et ma ikka veel ei tea kes ma olen või mida tahan. On aeg asuda teele ja hakata ennast avastama, et saaksid lõpuks ka vajalikud vastused leida. Oluline, et avastaksid end ise, mitte ei jätkaks harjumust mõista end ainult läbi teiste peegelduse ja arvamuste. See protsess peab toimuma küll üksi, kuid sel teel on vaja palju toetajaid, julgustajaid, uskujaid ehk mentoreid.

 

"See kes otsib, see ei leia, ja kes ei otsi, see ei leia kunagi.“

Konfucius

Ma usun kindlalt, et kõik inimesed on siin maailmas oma ülesande ja oma loomuliku andega. See anne on kahjuks see, mida sageli ei nähta, sest see tuleb nii lihtsalt ja loomulikult välja, et seda nimetatakse iseenesest mõistetavaks ja seetõttu on seda ka nii raske näha. Raskeid asju on ju palju lihtsam näha. Ühe Aafrika suguharu arvates sünnivad kõik lapsed teadmisega, kes nad on ja miks nad siin on, kuid siis nad unustavad selle ära, sest ühiskonnas elamiseks on vaja õppida kultuuris ja ühiskonnas olema ehk on vaja õppida ellu jääma. Kui see on selge, siis on aeg hakata „taasavastama“, kes sa tegelikult oled. Selleks on vaja mentoreid, kes teavad, et sa tead, kuid sul on vaja toetust ja kannatust, et see jälle „meelde tuletada“ ja seda nägema ning elama hakata.

"Dirigendi isiksus - see on keeruline nähtus. Altpoolt üles vaadates olgu ta autoriteetne, kellesse usud. Kuid juhatatav ei taha olla allasurutud. Ta ootab sädet, mis teda süütaks, kaasa tõmbaks, põlema paneks."

Gustav Ernesaks 

Mis on Meeskonnatöö Juhtimine? 

See on dirigeerimine, et võimaldada orkestril luua ühiselt maailma kõige kaunimat heli. Meeskonnatöö on kokkumäng ja edasi liikuva harmoonia ning sünergia saavutamine. See eeldab iga mängija teadlikku ja oskuslikku oma instrumendi kasutamist, enesekindlust uhkelt mängida ja oskust teistega kokku mängida. Harmooniat ei ole kui keegi grupis end liigselt tagasi hoiab või keegi teistest üle mängib.

 

Meeskonnatöö Juhtimine on Enesemeisterlikkuse rakendamine teistega koos olles. Ehk iga grupp on tugev vaid siis, kui kõik julgevad ja saavad olla täisväärtuslikud grupi liikmed, kus on ruumi eriarvamusteks ja tõeliseks sünergiaks, see eeldab kõigi empaatilist enesekindlust, mis tähendab „Olla ise ja lubada seda ka teistel olla“.

 

 

Millistest oskustest sõltub enesemeisterlik meeskonnatöö? 

OLEMINE – see on kõige alus ehk see dialoog, mida sa oma peas pead. Selles peituvad enesehinnang, enesekindlus, hirmud, enesekriitika, enda tagasi hoidmine, eelarvamused jne. Kui sinu sisehääl on väga vali, siis on väga raske sellest läbi kuulda, mida teised räägivad. Selle osaga tegelemine on väga populaarne. Oluline, et see eneseavastamine ja heaolu ei jääks sõltuma ainult teatud grupi kontekstist, vaid suudaksid olla ise kõikides gruppides. See nõuab väga suurt julgust, meelekindlust ja oskust. 

 

OSALEMINE – osalemine ja suhtlemine on oskused, mida peetakse liiga sageli iseenesest mõistetavateks. Teadvustamata, et sellest sõltubki, kui hästi kõik end grupis tunda saavad, kui hästi Sa ise end tunda saad ja kuidas seda gruppi juhtida on. Osalemine, kus sa julged ja raatsid gruppi tuua oma väärtuse ning lubad seda ka teistel teha on väga suur ja raske oskus. Sellest räägitakse vähe ja õpetatakse hoopiski vähe. Samas sellest sõltub kõik.

 

JUHTIMINE – seda sõna kardavad paljud, eriti naised. Isegi need naised, kes tegelikult juhivad iga päev. Me juhime ennast, oma suhteid, oma otsuseid. Kui oled täielikult loobunud enda juhtimisest ehk sind juhivad sinust sõltumatud välised jõud, siis tõenäosus, et sa oled pikaajaliselt rahul on olematu.